Inogen Connect – Bluetooth

Övervaka dina portabla syrgaskoncentratorer. När som helst. Var som helst.

Portal för leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet och portabla syrgaskoncentratorer

Inogen Connect är en plattform för Bluetooth-anslutning för den portabla syrgasenheten Inogen One (för G4-modellen och senare). Den kostnadsfria mobilappen är utformad för att dina kunder ska kunna övervaka sina portabla syrgaskoncentratorenheter, men det viktigaste är att den ger leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet en administrativ databasportal för:

Fördelar

Inogen Connect erbjuder många fördelar för både leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet och kunder.

För leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet

 • Hantera din flotta av portabla syrgaskoncentratorer.
 • Se var alla portabla syrgaskoncentratorenheter befinner sig när du vill via kartfunktionen.
 • Få bättre insyn, ansvarsskyldighet och kontroll över portabla syrgaskoncentratorenheter.
 • Ta emot varningar och se felmeddelanden på distans för varje portabel syrgaskoncentratorenhet.
 • Hantera de flesta problemen med portabla syrgaskoncentratorenheter på distans och i realtid.
 • Öka effektiviteten i verksamheten, sänk kostnaderna och öka vinstmarginalerna.

För dina kunder

 • Kontrollera batteritiden.
 • Se status för syrgasrenhet med larmmeddelanden.
 • Övervaka proaktivt kolumners livslängdsstatus.
 • Få praktiska underhållsrapporter för kanyl och filter.
 • Utför kolumnåterställning vid byte av kolumner.
 • Ta del viktiga programvaruuppdateringar.
 • Få enkel åtkomst till vanliga frågor, felsökningstips och användarhandboken.