Inogen TAV®

Avancerad respiratorisk hjälputrustning för att minimera andfåddhet.

Inogen TAV® (Tidal Assist Ventilator) är ett andningshjälpmedel som används i kombination med syrgas för att ge upp till fem gånger så stor volym per andetag som vid användning av enbart syrgas.

Den bekväma och lättanvända Inogen TAV är en innovativ respirator för privatpersoner som kan användas hemma eller på resan. Syre tillförs via små, icke-invasiva, bekväma näsdynor som placeras under näsan.

Med tre inställningar för behandlingsläge – puls, intervaller och konstant – och fem nivåer av flöde för varje inställning ger den kraftfulla och ultralätta Inogen TAV ett bekvämt högre syrgasflöde och andningshjälp för att ge patienter upp till dubbelt så lång genomsnittlig uthållighet vid träning.1 Dessutom är Inogen TAV prisvärd och kompatibel med rekommenderade syrekoncentratorer2, cylindrar och airboxar.

Kontakta oss för priser

Inogen TAV – Tidal Assist VentilatorInogen TAV med installationsvideo för cylinderInogen TAV med installationsvideo för syrgaskoncentratorn Nidek Source 5

Inogen TAV Tidal Assist Ventilator-paket

Inogen TAV – Tidal Assist Ventilator för användning med portabla påfyllningsbara syrgastuber

Inogen TAV® för användning med portabla, påfyllningsbara syrgastuber ger dig kraft, frihet och flexibilitet att andas lätt.

Systemet omfattar:

 • En TAV-styrenhet
 • Ett par näsdynor
 • En tillförselslang på 7 tum
 • En regulator, tubfäste, DISS 1240-koppling
 • En regulatoradapter, DISS 1240-koppling
 • Användarhandbok för One
 • Snabbstartguide för One

Inogen TAV – Tidal Assist Ventilator med den stationära syrgaskoncentratorn Nidek 5 för hemmabruk

Inogen TAV fungerar med syrgaskoncentratorn Nidek Source 5 för hemmabruk.

Systemet omfattar:

 • En TAV-styrenhet
 • Ett par näsdynor
 • En tillförselslang på 7 tum
 • En tillförselslang på 50 tum
 • En regulator, tubfäste
 • Ett AA-batteri
 • Användarhandbok för One
 • Snabbstartguide för One
 • En stationär koncentrator för Nidek Source 5
 • Användarhandbok för One Nidek

Resurser

Användarhandbok för Inogen TAV
Snabbreferensguide för Inogen TAV
Enkelt blad för Inogen TAV

Observera att Inogen TAV för närvarande endast är tillgänglig för distribution i Nordamerika.

1 Inogen TAV i kombination med syrgasbehandling jämfördes med endast syrgasbehandling i en Randomiserad, kontrollerad crossover-studie av patienter med GOLD 2-4 COPD eller interstitiell lungsjukdom. Studien utfördes på John Muir Pulmonary Rehabilitation Centre i Concord i Kalifornien och presenterades för American College of Chest Physicians på 2015 CHEST Conference.
2 Kontakta Inogen för en lista över rekommenderade TAV-modifierade koncentratorer.

Är du intresserad av den här Inogen-produkten?

Låt oss tala om Inogen TAV® (katalognummer VC-100)