Utbytbara bäddfilter

Värdet av att tillhandahålla utbytbara bäddfilter

Värdet av att tillhandahålla utbytbara bäddfilter

Inogen tillhandahåller en av de enda portabla syrgaskoncentratorerna på marknaden som är byggd med bäddfilter som kunder enkelt kan ta bort och byta ut, vilket sparar betydande tid och pengar kopplade till infrastrukturbehov för leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet.

Traditionella filterbyten

  1. Kunden kontaktar leverantören för att beställa ett nytt filter
  2. Leverantören skickar ut en portabel syrgaskoncentrator för utlåning som kunden kan använda under tiden filtret byts ut
  3. Kunden skickar sin portabla syrgaskoncentrator till leverantören för byte av filtret
  4. Leverantören utför underhåll och ersätter bäddfilter
  5. Leverantören skickar tillbaka kundens portabla syrgaskoncentrator
  6. Kunden skickar tillbaka den lånade portabla syrgaskoncentratorn till leverantören

Inogens filterbyten

  1. Kunden kontaktar leverantören för att beställa ett nytt filter
  2. Leverantören skickar bäddfiltret till kunden (liten förpackning)
  3. Kunden tar emot bäddfiltret och ersätter det själv på några minuter

Borttagning av bäddfilter

Inogen One G3

Inogen One G3

Inogen One G4

Inogen One G4

Inogen One G5

Inogen One G5

Inogen minskar omkostnaderna

På Inogen strävar vi efter att göra marknaden för portabla syrgaskoncentratorer mer strömlinjeformad och samtidigt minska omkostnader och tidsrelaterade kostnader.

Minskade fraktkostnader

Vi begränsar antalet leveranser som krävs för att byta ut ett enskilt bäddfilter samtidigt som vi skickar filter i mindre förpackningar.

Mindre lager

Genom att tillhandahålla utbytbara bäddfilter behöver leverantörer av medicinsk utrustning för hemmet inte ha låneutrustning tillgänglig som kunder kan använda vid underhåll.

Spara på underhållskostnader

Kunden kan enkelt byta ut sina egna bäddfilter, vilket sparar tid och pengar för att utföra underhåll och byten.