Ägandekostnad

Oöverträffade fördelar för leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet

Inogens portabla syrgaskoncentratorer ger flera fördelar för leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet. Eftersom du inte behöver oroa dig för syrgastuber, schemaläggning av leveranser eller extra lagerplats är ägandekostnaden för en Inogen One oöverträffad.

Ytterligare fördelar för leverantören

Inogen One har utformats för att minska kostnaderna, minimera servicekraven samt bevara och förbättra patientupplevelsen. Se hur vår lösning är utformad för att uppfylla dina affärsbehov.

Visa fördelar för leverantören

Vill du veta mer?

Kontakta oss för prisuppgifter.

Läs mer