SEKRETESSPOLICY – GÄLLER FRÅN OCH MED 2021-05-06

Vi på Inogen Inc. respekterar din integritet och uppskattar ditt förtroende för oss. Denna sekretesspolicy förklarar hur Inogen Inc. och dess dotterbolag (”Inogen”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter som vi erhåller via www.inogen.com och våra andra webbplatser som är kopplade till denna sekretesspolicy, våra mobilapplikationer och vårt tillhandahållande av vår bärbara syrgaskoncentrator för att främja din hälsa (gemensamt kallat ”Tjänsten”). Denna sekretesspolicy införlivas med Inogens användarvillkor (”Villkoren”). Genom att godkänna den här sekretesspolicyn i kontoinställningarna samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och delas enligt vad som anges i den här sekretesspolicyn.

DINA HÄLSO- OCH PERSONUPPGIFTER

I den utsträckning vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, anpassar, hämtar, använder, sprider, på annat sätt gör tillgängligt, skapar, tar emot, underhåller eller överför (gemensamt kallat ”Behandling”) ”skyddade hälso- och personuppgifter” (som termen definieras i 45 C.F.R 160.103) i tillhandahållande av Tjänsten, ska vi endast använda och lämna ut den informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar, inklusive Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 (”HIPAA”). Enligt HIPAA krävs i allmänhet att alla enheter inblandade i din vård ska tillhandahålla ett meddelande om sekretessrutiner (”NPP”) eller göra det tillgängligt för dig. NPP är avsett att informera om hur den sagda enheten kan använda och dela dina skyddade hälso- och personuppgifter och informera dig om dina hälso- och personliga sekretessrättigheter.

I den utsträckning vi agerar som en omfattad enhet i vårt tillhandahållande av tjänster till dig finns en kopia av vår NPP på https://www.inogen.com/pdf/MKT-0432 Rev B Inogen Notice of Privacy Practices41219.pdf

HUR VI SAMLAR IN DIN INFORMATION

INFORMATION DU TILLHANDAHÅLLER

Vi samlar in alla personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Tjänsten, inklusive följande:

 • Kontoregistrering. Om du registrerar ett konto på vår webbplats i USA ber vi dig att ange din e-postadress. Du kan även välja att ge oss ytterligare information, till exempel ditt namn och din adress. Om du länkar din enhet till någon av våra mobilappar kan vi begära att du anger enhetens serienummer. Om du använder en unik kod för att registrera din enhet i vår mobilapp överförs viss information som är kopplad till den unika koden automatiskt till mobilappen, inklusive serienumret för enheten, modellen och den som gav dig enheten (antingen Inogen eller en tredjepartsleverantör).
 • Kommunikation och andra interaktioner. Vi kan samla in information via din kommunikation med våra kundtjänstteam. Vi kan också samla in all information du anger när du begär ytterligare information om våra produkter, t.ex. ditt namn, telefonnummer och din e-postadress.
 • Hälsouppgifter. Om du fyller i ett formulär på vår webbplats samlar vi in viss information om ditt hälsotillstånd, inklusive ditt förhållande till patienten samt patientens tillstånd.
 • Betalningar. Om du gör betalningar via Tjänsten kommer vi att be dig att ange dina betalningsuppgifter, som till exempel kreditkortsnummer och faktureringsadress. Dessa uppgifter behandlas av våra tredjepartsleverantörer för vår räkning i enlighet med PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU ANVÄNDER VÅR TJÄNST

Vi kan automatiskt samla in viss teknisk information från din dator eller mobila enhet när du använder Tjänsten.

 • Enhets- och användningsinformation.

Vi får information från din enhet, inklusive IP-adress, webbläsartyp, version av mobilt operativsystem (i den mån det är tillämpligt) och unika enhetsidentifierare. Observera att vi måste samla in och lagra viss typ av information så att vi kan erbjuda dig tjänster på ett korrekt och bekvämt sätt. Vissa tjänster kanske inte kräver att du tillhandahåller information som kan användas direkt för att identifiera dig, men den specifika typ av information som vi samlar in och lagrar beror på de tjänster och alternativ du använder, hur du använder dem och vilken information du väljer att tillhandahålla. Om du inte ger oss sådan information eller ber oss ta bort den kan du eventuellt inte längre få åtkomst till eller använda våra tjänster eller få åtkomst till tidigare aktiviteter hos oss. Vårt mål är att samla in en mängd information som hjälper oss att tillhandahålla korrekta, fullständiga och användarvänliga tjänster.  Vi samlar också in och lagrar information om fel och andra underhållsproblem som påverkar din enhet. Vi kan också samla in och lagra dina webbläsarinställningar. Vi får information om dina interaktioner med Tjänsten, t.ex. den tid som ägnas åt att interagera med innehåll samt datum och tider för dina besök. Denna information kan visas för Inogen via den interna serviceplattformen (Inogen Connect), liksom för tredjepartsleverantörer om du har fått din enhet från en annan part än Inogen.

 • Information från cookies och liknande teknik.

Vi och våra tjänsteleverantörer kan samla in information med hjälp av cookies eller liknande teknik från användare av Tjänsten i USA och Kanada. Cookies är den information som lagras i webbläsaren på hårddisken eller minnet i datorn eller någon annan enhet med åtkomst till internet. Cookies kan göra det möjligt för oss att anpassa din upplevelse av Tjänsten, bibehålla en beständig session och passivt samla in personuppgifter om din dator. Det kan hända att Tjänsten som är tillgänglig i USA och Kanada använder olika typer av cookies och andra typer av lokal lagring (t.ex. webbläsarbaserad eller plugin-baserad lokal lagring).

Cookies och liknande teknik för spårning online (t.ex. spårpixlar, åtgärdsetiketter och gif:ar med en pixel) är små textfiler som lagras av webbläsaren på datorn när du besöker en webbplats. Cookies gör att vi kan känna igen dig och undvika upprepade förfrågningar om samma information, anpassa och förbättra tjänsten samt hantera vår reklam.

De flesta webbläsare accepterar cookies tills du ändrar webbläsarinställningarna för att neka dem. Du kan ändra webbläsarens inställningar för att neka våra cookies. Om du gör det kommer du dock att stänga av absolut nödvändiga cookies och kan ha svårt att få åtkomst till Tjänsten eller logga in.

Vilka typer av cookies används på vår webbplats?

Vi använder följande kategorier av cookies i Tjänsten:

 • Absolut nödvändiga cookies. Vissa cookies är absolut nödvändiga för att göra Tjänsten tillgänglig för dig och spara dina val gällande cookies varje gång du besöker webbplatsen. Vi kan inte tillhandahålla dig Tjänsten och tillämpa dina sekretessval på dina besök utan den här typen av cookies.
 • Funktionscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till Tjänsten.
 • Analytiska cookies eller prestandacookies. Vi använder också cookies i analyssyfte för att driva, underhålla och förbättra Tjänsten. För analyser använder vi tredjepartsleverantörer, inklusive Google Analytics, för att hjälpa oss att förstå hur användare använder Tjänsten. Google Analytics använder cookies från första part för att spåra användarinteraktioner, vilket hjälper till att visa hur användare använder Tjänsten. Den här informationen används för att sammanställa rapporter och hjälpa oss att förbättra Tjänsten. Rapporterna visar trender för Tjänsten utan att identifiera enskilda besökare. Du kan välja bort Google Analytics utan att det påverkar hur du besöker Tjänsten genom att gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller via Googles annonsinställningar. Mer information om hur Google kan använda de uppgifter som samlas in genom Tjänsten finns på https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk.
 • Reklamcookies och cookies i sociala medier. Dessa cookies registrerar ditt besök på Tjänsten, de sidor du har besökt och de länkar du har följt. Vi använder denna information för att göra Tjänsten och den reklam som visas i den mer relevant för dina intressen och för att rikta oss mot besökare av Tjänsten på andra platser på webben och i sociala medier. Vi delar också denna information med tredje part i detta syfte.

Du hittar mer information om cookies och om hur du ändrar dina cookie-inställningar för den webbläsare du använder i följande lista:

När du använder våra mobilappar får vi exakt platsinformation. Vi kan även samla in enhetens exakta position när mobilappen körs i förgrunden eller bakgrunden eller när mobilappen är avstängd, beroende på dina val. Vi använder din platsinformation för att övervaka var din utrustning finns för att lokalisera borttappad eller stulen utrustning, utföra marknadsanalys och hitta närliggande servicerepresentanter och filialkontor. Vi använder också mer allmän platsinformation (till exempel kan din IP-adress indikera din mer allmänna geografiska region).

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

TJÄNSTERELATERAD ANVÄNDNING

Vi använder den information vi samlar in om och från dig för ett antal ändamål, inklusive att tillhandahålla, underhålla och stödja din användning av vår bärbara syrgaskoncentrator, förbättra Tjänsten, analysera hur du använder Tjänsten och erbjuda dig bättre skräddarsydda tjänster och produkter.

KOMMUNIKATION

Vi använder även din information för att kommunicera med dig. Vi kan till exempel skicka e-post till den e-postadress du anger för att verifiera ditt konto och i informations- och driftssyfte, som kontohantering eller kundtjänst.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan vi använda den information vi samlar in från och om dig i marknadsföringssyfte, till exempel för att tillhandahålla dig med ytterligare information om våra produkter och Tjänsten som kan vara användbar, relevant, värdefull eller av annat intresse för dig.

Du kan avbryta prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden när du får e-postmeddelandet, genom att klicka på länken nedan eller genom att kontakta myinfo@inogen.net.

https://www.inogen.com/unsubscribe/

EFTERLEVNAD MED GÄLLANDE LAGAR OCH VÅRA EGNA SKYLDIGHETER

Vi kan även behandla den information vi samlar in om eller från dig i följande syften: (i) för att upprätthålla våra villkor eller andra juridiska rättigheter, inklusive intrång i immateriella rättigheter, (ii) som kan krävas av tillämpliga lagar och bestämmelser eller som krävs av någon rättslig process eller myndighet, och (iii) för att efterleva branschstandarder och våra policyer.

SAMMANSTÄLLA DATA

Vi kan avidentifiera din information och behandla den i ett anonymt eller aggregerat format för andra ändamål än vad som beskrivs ovan. Anonyma och aggregerade uppgifter kan hämtas från dina personuppgifter men är inte personuppgifter eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

RÄTTSLIG GRUND

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien förlitar vi oss på rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter, inklusive följande:

 • Vi får ditt medgivande för användning av dina personuppgifter, till exempel för att skicka dig elektronisk marknadsföringskommunikation eller för användning av vissa cookies.
 • Avtal. Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med våra Tjänster och för att svara på dina frågor.
 • Rättslig skyldighet. Vi har en rättslig skyldighet att använda dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatte- och redovisningsskyldigheter.
 • Berättigat intresse. Vi eller en tredje part har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter. Till exempel har vi ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att förbättra våra Tjänster, för analys och för att förhindra bedrägeri eller på annat sätt försvara Inogen mot rättsliga yrkanden eller tvister. Vi förlitar oss bara på denna rättsliga grund när vårt eller en tredje parts berättigade intresse inte åsidosätter dina rättigheter och intressen.

HUR VI KAN LÄMNA UT DIN INFORMATION

TJÄNSTELEVERANTÖRER

Vi kan komma att dela din information med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller utveckling, värdtjänster, underhåll och support för webbplatser samt andra företagstjänster för oss.

HEMVÅRDSLEVERANTÖRER

I den utsträckning som det är tillåtet enligt lagar och bestämmelser kan vi lämna ut den information vi samlar in om dig (inklusive information om din plats) till hemvårdsleverantörer som är involverade i din vård.

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

Om du har fått din enhet från någon annan part än Inogen kommer den tredjepartsleverantören att ha tillgång till Tjänsten, som visar enhetens serienummer, modell, det datum då enheten senast var ansluten till mobilappen, en felkod (om tillämpligt) och den senaste platsen där mobilappen anslöts till enheten. Läs noga igenom tredjepartsleverantörens sekretesspolicy innan du ansluter enheten till Tjänsten.

ANALYS OCH ANNONSNÄTVERK

Vi använder tredjepartsleverantörer för att utvärdera och förse oss med information om din användning av Tjänsten. Dessa leverantörer av analystjänster kan ställa in och komma åt sina egna cookies, pixeltaggar och liknande teknik, och de kan på annat sätt samla in eller ha tillgång till information om dig som de samlar in över tid och på olika webbplatser. I Tjänsten och på Inogen Connect-portalen använder vi Google Analytics för att samla in och behandla vissa analysdata. [Vi kan även tillåta annonsnätverksleverantörer att ställa in och få åtkomst till sina egna cookies, pixeltaggar och liknande teknik för att samla in information om din användning av Tjänsten i USA och Kanada. Nätverksannonsörerna kan använda den här och annan information som de har samlat in om dig för att leverera riktade annonser för produkter och tjänster som du kanske är intresserad av. Om du föredrar att inte få riktad reklam kan du välja bort vissa annonsprogram i nätverket som använder din information. Det gör du genom att besöka sidan för avregistrering hos Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices.]

Dessutom kan du med många nätverksannonsprogram visa och hantera de intressekategorier som de har sammanställt från dina onlineaktiviteter. Dessa intressekategorier hjälper dig att avgöra vilka typer av riktade annonser du får. På sidan för DAA:s avregistrering finns ett verktyg som identifierar de medlemsföretag som har cookies i webbläsaren och som tillhandahåller länkar till dessa företag.

SOM KRÄVS ENLIGT LAG OCH LIKNANDE UTLÄMNANDEN

Vi kan lämna ut dina personuppgifter (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller juridisk process, som domstolsbeslut eller stämning, (ii) som svar på begäran från myndigheter, som brottsbekämpande myndigheter, (iii) när vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda mot eller svara på fysisk, ekonomisk eller annan skada, personskada eller förlust av egendom, eller (iv) i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet.

SAMGÅENDE, FÖRSÄLJNING ELLER ANDRA TILLGÅNGSÖVERFÖRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, rådgivare, potentiella transaktionspartner eller annan tredje part i samband med övervägande, förhandling eller slutförande av en företagstransaktion där vi förvärvas av eller slås samman med ett annat företag eller vi säljer, likviderar eller överför alla eller en del av våra tillgångar.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter med ditt tillstånd. Dessutom kan vi dela anonyma och aggregerade rapporter med tredje part.

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER

Om du inte vill att Tjänsten ska samla in information via cookies kan din webbläsare tillåta att du meddelas när du tar emot vissa typer av cookies och begränsa eller inaktivera vissa cookies. Alla webbläsare är olika, så du bör gå till webbläsarens Hjälp-meny för att lära dig hur du ändrar inställningarna för cookies. Observera att om du avaktiverar eller avvisar cookies kanske vissa funktioner i Tjänsten inte fungerar som de ska.

Du kan avanmäla dig från att få fler kampanjmeddelanden från oss genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som finns i det kampanjmeddelande du tar emot eller genom att kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Du kan avaktivera platsinsamling med hjälp av enhetens inställningar för platsdelning. Observera att om du avaktiverar platsinsamling kanske vissa funktioner i Tjänsten inte fungerar som de ska.

Om du är bosatt i Kalifornien kan det hända att du har ytterligare rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Mer information finns i sekretesspolicyn för bosatta i Kalifornien nedan.

UPPDATERA DIN INFORMATION

Om du vill ändra några personuppgifter som du har lämnat till oss kan du göra det genom att logga in på avsnittet Mitt konto på vår webbplats. Om du inte har åtkomst till avsnittet Mitt konto kan du skicka ett e-postmeddelande till myinfo@inogen.net.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER

I vissa regioner, som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, kan du ha särskilda rättigheter med avseende på dina personuppgifter, inklusive rätten att få åtkomst till, korrigera och uppdatera dina personuppgifter eller begära att de tas bort. Inogen vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att de data vi samlar in är tillförlitliga för dess avsedda användning, korrekta, fullständiga och aktuella. Du kan även hantera dina data genom att skicka ett e-postmeddelande till vår efterlevnadsavdelning på privacy@inogen.net. Om du inte är användare av Tjänsten och du vill kontakta oss direkt angående åtkomst, korrigering, uppdatering eller borttagning av dina personuppgifter, eller ändra dina data- eller marknadsföringsinställningar, kan du göra det när som helst genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Vi behandlar din begäran i enlighet med tillämpliga lagar.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Du kan även utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Du kan också avaktivera din profil och få en kopia av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@inogen.net.

Du kan klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information kontaktar du den lokala dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheten i EES, Storbritannien och Schweiz finns här.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagligheten hos någon behandling vi genomförde före ditt tillbakadragande och kommer inte heller att påverka den behandling av dina personuppgifter som utförs med andra lagliga behandlingsskäl än samtycke. Du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@inogen.net eller på annat sätt, t.ex. genom att följa en mekanism för att avsluta prenumerationen där du har gett ditt medgivande till att få marknadsföringskommunikation.

Vi svarar på alla förfrågningar som vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi kan be dig verifiera din identitet för att hjälpa oss att svara effektivt på din begäran.

HUR VI LAGRAR OCH SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi samlar in mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, utlämning eller användning. Tyvärr kan inte Internet garanteras vara 100 % säkert och vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du lämnar till oss. Vi ansvarar inte heller för säkerheten för den information du överför till Tjänsten via nätverk som vi inte kontrollerar, inklusive Internet och trådlösa nätverk.

SEKRETESS FÖR BARN

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter online från barn. Om Inogen får kännedom om att någon person som lämnar personuppgifter till Tjänsten är under 16 år kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att radera alla insamlade personuppgifter. Om du upptäcker att ditt barn eller barn i din vård har gett oss personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra regioner med lagar som reglerar insamling och användning av uppgifter, observera att vi kan överföra dina personuppgifter som samlats in från Tjänsten till mottagare i andra länder än det land där personuppgifterna ursprungligen samlades in, inklusive USA. Övriga länder som vi delar information med kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför din information till andra länder skyddar vi den informationen enligt beskrivningen i den här sekretesspolicyn. Om vi gör det kommer vi att följa tillämpliga dataskyddslagar, särskilt genom att förlita oss på ett beslut om adekvat skydd från EU-kommissionen, på avtalsskydd för överföring av dina personuppgifter, på bindande företagsregler eller på ramverket för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Om du vill ha mer information om hur vi överför personuppgifter utanför Europa, eller om du vill få en kopia av de avtalsmässiga skyddsåtgärder som vi vidtar vid sådana överföringar, kontaktar du oss enligt informationen nedan.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY OCH VÅRA RUTINER

Denna sekretesspolicy kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande till dig för att återspegla ändringar i vår informationspraxis eller relevanta lagar. För att informera dig om eventuella ändringar publicerar vi den uppdaterade sekretesspolicyn på tillämpliga webbplatser och anger högst upp i sekretesspolicyn när den uppdaterades. Om vi beslutar oss för att använda vissa personuppgifter på ett sätt som skiljer sig väsentligt från det som angavs vid tidpunkten då de samlades in meddelar vi dig via Tjänsten, via e-post eller annan kommunikation.

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN ETT KLAGOMÅL

Om du anser att dina sekretessrättigheter inte har iakttagits i enlighet med gällande lagar eller bestämmelser kontaktar du vår avdelning för efterlevnad på privacy@inogen.net eller vårt dataskyddsombud på abauerlein@inogen.net.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor eller kommentarer om den här sekretesspolicyn, våra sekretessrutiner eller om du vill utöva dina rättigheter och valmöjligheter kan du kontakta oss på myinfo@inogen.net eller genom att skriva till oss på:

Inogen
301 Coromar Drive
Goleta CA, 93117

SEKRETESSMEDDELANDE FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

Detta sekretessmeddelande för invånare i Kalifornien kompletterar informationen i vår sekretesspolicy. Det gäller personer som bor i Kalifornien och som vi samlar in personuppgifter från som företag enligt CCPA. 

I detta sekretessmeddelande för invånare i Kalifornien avses med personuppgifter information som identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan associeras med eller rimligen kan kopplas direkt eller indirekt till en viss konsument eller ett visst hushåll, eller som faller under definitionen i California Consumer Privacy Act från 2018 (California Civil Code §§ 1798.100 till 1798.199) och dess tillämpningsföreskrifter, i dess senaste lydelse efter ändring (”CCPA”).

Personuppgifter omfattar inte information som är

 • lagenligt tillgänglig från offentliga register
 • avidentifierad eller aggregerad
 • utesluten från omfattningen av CCPA. 

Tabellen nedan innehåller de kategorier av personuppgifter (enligt definitionen i CCPA) som vi har samlat in, lämnat ut för ett affärssyfte, sålt eller använt för affärsmässiga eller kommersiella ändamål under de föregående tolv månaderna sedan detta meddelande senast uppdaterades, liksom de kategorier av källor som informationen samlades in från och kategorierna av tredje parter med vilka vi delade personuppgifter. Exemplen på personuppgifter som tillhandahålls för varje kategori återspeglar varje kategoris lagenliga definition och kanske inte återspeglar alla specifika typer av personuppgifter som är associerade med varje kategori.

Kategori Vi samlar in Vi utlämnar Vi säljer Kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med
A. Identifierare
Exempel: Namn, postadress, online-identifierare, internetprotokolladress, e-postadress.
Ja Ja Ja
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Återförsäljare
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Integrerade tredje parter
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag
B. Kategorier av personuppgifter i Cal. Civ. Code, avsnitt 1798.80(e)
Exempel: Namn, adress, telefonnummer eller annan ekonomisk information, medicinsk information eller sjukförsäkringsinformation.
Ja Ja Nej
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag
C. Definitioner av skyddade klassificeringar enligt kalifornisk eller federal lag
Exempel: ålder (över 40), psykiska eller fysiska funktionshinder, kön (inklusive kön och graviditet, förlossning, amning eller liknande medicinska tillstånd).
Nej Inte tillämpligt Inte tillämpligt Inte tillämpligt
D. Kommersiell information
Exempel: Register över produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller annan inköps- eller konsumtionshistorik eller tendenser.
Ja Ja Ja
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Återförsäljare
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Integrerade tredje parter
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag
E. Biometrisk information Nej Inte tillämpligt Inte tillämpligt Inte tillämpligt
F. Information om internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet
Exempel: Webbhistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktioner med en webbplats, app eller webbannons. 
Ja Ja Ja
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Återförsäljare
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Integrerade tredje parter
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag
G. Geolokaliseringsdata
Exempel: Exakt fysisk plats.
Ja Ja Nej
 • Analysleverantörer
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag
H. Sensorisk information Nej Inte tillämpligt Inte tillämpligt Inte tillämpligt
I. Yrkes- eller anställningsrelaterad information
Exempel: Jobbansökan eller CV, tidigare och aktuell arbetslivserfarenhet samt information om arbetsinsatser.
Ja Ja Nej
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag
J. Information om icke-offentlig utbildning (enligt definitionen i 20 U.S.C. 1232g; 34 C.F.R. Del 99) Nej Inte tillämpligt Inte tillämpligt Inte tillämpligt
K. Slutsatser från personuppgifter
Exempel: Konsumentprofiler som återspeglar konsumenternas preferenser, karaktärsdrag, psykologiska trender, benägenheter, beteende, attityder, intelligens, förmågor och färdigheter. 
Ja Ja Ja
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Återförsäljare
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Integrerade tredje parter
 • Tredje part enligt konsumenternas anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag

Användning av personuppgifter 

Vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter i enlighet med nedanstående specifika affärsmässiga och kommersiella syften: 

 • Tillhandahålla tjänster: tillhandahålla våra tjänster.
 • Kommunicera: kommunicera med dig, ge dig uppdateringar och annan information om våra tjänster, ge dig information på begäran, svara på kommentarer och frågor och på annat sätt ge kundsupport.
 • Bedriva marknadsföring: bedriva marknadsföring, som till exempel utveckling och tillhandahållande av reklammaterial som kan vara användbart, relevant, värdefullt eller på annat sätt av intresse för dig.
 • Utföra personlig anpassning: anpassa din upplevelse av våra tjänster, till exempel presentera skräddarsytt innehåll.
 • Förmedla betalningar: förmedla transaktioner och betalningar.
 • Avidentifiera och aggregera: avidentifiera och aggregera information som samlats in genom våra tjänster och använda den för alla lagliga ändamål.
 • Hantera jobbansökningar: behandla din jobbansökan.  
 • Hantera säkerhetsfrågor: hantera förtroendefrågor och säkerhetsproblem som kan uppstå.
 • Efterleva krav: efterleva krav, inklusive upprätthålla våra användarvillkor eller andra juridiska rättigheter, eller sådant som kan krävas enligt tillämpliga lagar och förordningar eller som begärs av någon rättslig process eller myndighet.
 • Granska interaktioner: utföra granskning relaterad till en aktuell interaktion med dig och samtidiga transaktioner, inklusive, men inte begränsat till, räkning av annonser till unika besökare, kontroll av placering och kvalitet på annonser samt granskning av efterlevnad av denna specifikation och andra standarder.
 • Förebygga bedrägerier och skador: identifiera säkerhetsincidenter, skydda mot illasinnade, vilseledande, bedrägliga eller olagliga handlingar och vidta rättsliga åtgärder mot de som är ansvariga för sådan verksamhet.
 • Felsöka: felsöka för att identifiera och åtgärda fel som försämrar befintliga avsedda funktioner.
 • Använda tillfälligt: använda kortvarigt och tillfälligt.
 • Ingå avtal med leverantörer: ingå avtal med tjänsteleverantörer för att utföra tjänster för vår räkning eller för deras räkning, inklusive att hantera eller underhålla konton, tillhandahålla kundtjänst, behandla eller genomföra beställningar och transaktioner, verifiera kundinformation, behandla betalningar, tillhandahålla finansiering, tillhandahålla reklam- eller marknadsföringstjänster, tillhandahålla analytiska tjänster eller tillhandahålla liknande tjänster för företagets eller tjänsteleverantörens räkning.
 • Forska: bedriva intern forskning för teknisk utveckling och demonstration.
 • Förbättra våra tjänster: utföra aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten eller säkerheten på våra tjänster och för att förbättra eller uppgradera våra tjänster.
 • Möjliggöra transaktioner: på annat sätt möjliggöra eller genomföra kommersiella transaktioner, direkt eller indirekt.
 • Meddelade ändamål: för andra ändamål för vilka vi lämnar ett särskilt meddelande när informationen samlas in.

INSAMLING av personuppgifter 

Under de senaste tolv månaderna sedan det här meddelandet senast uppdaterades har vi samlat in personuppgifter från följande kategorier av källor:

 • Dig/dina enheter: direkt från dig eller dina enheter.
 • Koncernbolag.
 • Reklamnätverk.
 • Analysleverantörer.
 • Återförsäljare: konsumentdatamäklare.
 • Leverantör av operativsystem/plattform: operativsystem och plattformar.
 • Sociala medier.

UTLÄMNANDE av personuppgifter  

I enlighet med vår sekretesspolicy delar vi dina personuppgifter med följande kategorier av tredje parter:

 • Reklamleverantörer: tredjepartspartners, inklusive sociala medier, som visar reklam för dig baserat på dina intressen.
 • Analysleverantörer.
 • Återförsäljare: konsumentdatamäklare.
 • Koncernbolag.
 • Leverantörer: leverantörer och tjänsteleverantörer, inklusive internetleverantörer, leverantörer av operativsystem och plattformar, e-postleverantörer och andra tredjepartsleverantörer som tillhandahåller utveckling, värdtjänster, underhåll och support för webbplatser samt andra företagstjänster för oss.
 • Integrerade tredje parter: tredje parter integrerade i våra tjänster, inklusive sociala medier, YouTubes API-tjänster och andra integrerade programfunktioner.
 • Tredje part enligt kundens anvisningar, i en sammanslagning eller enligt lag: tredje part för vilken vi har fått ditt tillstånd att lämna ut dina personuppgifter, t.ex. din hemvårdsleverantör, eller i samband med en sammanslagning, försäljning eller överföring av tillgångar, enligt lag och liknande utlämningar, inklusive till myndigheter.

DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

Om du är bosatt i Kalifornien kan du utöva följande rättigheter: 

Rätt till kunskap och tillgång. Du kan lämna in en verifierbar begäran om information om (1) kategorier av personuppgifter som samlas in, säljs eller utlämnas av oss, (2) ändamål för vilka kategorier av personuppgifter samlas in eller säljs av oss, (3) kategorier av källor från vilka vi samlar in personuppgifter, (4) kategorier av tredje parter med vilka vi har lämnat ut eller sålt personuppgifter och (5) specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig under de senaste tolv månaderna.

Rätt att ta bort. Med vissa undantag kan du skicka in en verifierbar begäran om att vi tar bort personuppgifter om dig som vi har samlat in från dig. 

Verifiering. Begäran om tillgång till eller borttagning av personuppgifter är beroende av vår förmåga att på ett rimligt sätt verifiera din identitet mot bakgrund av den information som efterfrågas och i enlighet med relevanta CCPA-krav, begränsningar och bestämmelser. Verifiera din begäran om åtkomst eller borttagning genom att autentisera din identitet genom att skicka ett e-postmeddelande till oss via avsnittet Kontaktuppgifter eller med hjälp av formuläret som finns på den här webbplatsen: https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/fc981a2b-deff-4156-9ec9-80fa0704f5f5/31f895d9-a262-4184-81c0-7095b6ceaf00.html. Vi kan verifiera ditt namn, din e-postadress och andra dataelement om dig för att svara på dina förfrågningar om åtkomst eller borttagning. 

Undantag. I vissa fall kan du välja att inte sälja dina personuppgifter. Klicka på länken ”Sälj inte min info” (https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/fc981a2b-deff-4156-9ec9-80fa0704f5f5/31f895d9-a262-4184-81c0-7095b6ceaf00.html) om du inte vill sälja dina personuppgifter.

Rätt till lika service och pris. Du har rätt att inte få diskriminerande behandling i utövandet av dina CCPA-sekretessrättigheter, med vissa begränsningar.

Uppmärksamma. Vi delar inte med oss av personuppgifter till tredje part för dessa tredje parters direkta marknadsföringssyften.

Skicka begäran. Om du vill utöva dina rättigheter enligt CCPA skickar du ett e-postmeddelande via avsnittet Kontaktuppgifter eller så skickar du in formuläret här: https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/fc981a2b-deff-4156-9ec9-80fa0704f5f5/31f895d9-a262-4184-81c0-7095b6ceaf00.html.

Auktorisera ett ombud. Om du vill ge ett ombud behörighet att göra en förfrågan åt dig skickar du ett skriftligt beviljande som du och det auktoriserade ombudet har undertecknat till oss via avsnittet Kontaktuppgifter.

SPÅRA INTE

Det finns ingen accepterad standard för hur man ska reagera på Spåra inte-signaler, och vi reagerar inte på sådana signaler.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring detta meddelande eller våra behandlingsaktiviteter, eller om du vill utöva dina sekretessrättigheter, ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till oss på myinfo@inogen.net eller skriva till oss på:

Inogen
301 Coromar Drive
Goleta CA, 93117 

Senast granskad och uppdaterad: 2021-05-06