Patientfördelar

Inogen One är en enda lösning för syrgas i och utanför hemmet och på resa

Den portabla syrgaskoncentratorn från Inogen One är tillräckligt kraftfull för att ge dina patienter den syrgasbehandling de behöver samtidigt som den är tillräckligt lätt för att följa med dem vart de än behöver gå.

Ökar överlevnaden

Extra syrgas, som används minst 15 timmar om dagen [1], ökar överlevnaden hos vissa patienter. Med dagens portabla syrgasteknik kan du använda portabel syrgasbehandling dygnet runt, alla dagar i veckan, när som helst, var som helst.

Förbättrar träningskapaciteten

Studier visar att användning av extra syre under träning gör att du kan du träna längre, och intensivare, vilket innebär att dina ansträngningar lönar sig ännu mer.[2]

Förbättrar mental pigghet

Känner du dig omtöcknad? När du inte får tillräckligt med syre påverkas alla organ i kroppen, inklusive hjärnan. Förvirring är det första tecknet på att människor med lungsjukdomar kanske inte får tillräckligt med syre. [3] Med extra syre håller du hjärnan och alla andra viktiga organ friska.

En god natts sömn

Syrgasmättnadsnivåer tenderar att sjunka under sömnen, även hos personer med friska lungor. Om du har KOL eller en annan kronisk lungsjukdom kan övergående nattlig desaturering störa en god natts sömn och leda till en del tämligen allvarliga hälsoproblem. [4] Om dina sömnmönster ofta störs ska du tala med din läkare om att göra ett oximetritest över natten. Du få hjälp genom extra syrgastillförsel under sömnen, vilket hjälper dig att få den vila du behöver.

Höjer humöret

Studier visar att syrgasbehandling är kopplad till bättre kognition, prestation och humör – och till och med kan öka din självkänsla. [5]

Ökar uthållighet

Om du inte har tillräckligt med energi för att orka hela dagen kan det bero på att dina syrenivåer är låga. [6] Syrgasbehandling ger dig den uthållighet du behöver för att utföra vanliga vardagsuppgifter som att klä dig, städa huset, förbereda en måltid och ta hunden på en promenad.

Tekniskt stöd

Bluetooth-appen hjälper patienter att hålla reda på batterinivå och underhållsbehov.

Enkelt underhåll

Utbytbara och användarvänliga bäddfilter gör att du slipper regelbundet underhåll.

Källor:

[1] Stoller, James K. MD, MS, FCCP et. al. Oxygen Therapy for Patients With COPD: Current Evidence and the Long-Term Oxygen Treatment Trial. Chest. 2010 Juli; 138(1): 179–187. doi: 10.1378/chest.09-2555. PMCID: PMC2897694.

[2] Emtner, Margaret et. al. Benefits of Supplemental Oxygen in Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 168, No. 9 (2003), pp. 1034-1042. doi: 10.1164/rccm.200212-1525OC.

[3] American Lung Association. Supplemental Oxygen. Uppdaterad 2013.

[4] American Thoracic Society. Sleep Problems in COPD. Uppdaterad 2013.

[5] American Lung Association. Supplemental Oxygen. Uppdaterad 2013.

[6] American Lung Association. Supplemental Oxygen. Uppdaterad 2013.

Inogen i siffror

Det som gör oss världsledande på marknaden

59

Länder där vi bedriver distribution eller verksamhet.

> 1 M

Antal sålda portabla syrgaskoncentratorer idag.

31

Patent i USA och ett kanadensiskt patent utfärdade för systemdesign, montering med mera.