Autopulse-modus voor POC's

Het apparaat moet minimaal 45 minuten draaien in de modus Autopulse voordat de O2-zuiverheid zichtbaar is

 1. Begin met de Inogen One uitgeschakeld. Sluit de netvoeding aan en bevestig de neuscanule.
 2. Houd de knop voor het licht en de belknop voor G2/G3 of de plusknop en de belknop voor G4/G5 gelijktijdig ingedrukt tot op het scherm "Mode Select: Normaal" wordt weergegeven
 3. Druk eenmaal op de plusknop, en het scherm toont Mode Select: Autopulse
 4. Druk eenmaal op de belknop om het submenu te openen en druk vervolgens eenmaal op de plusknop – op het scherm verschijnt "Autopulse: 17 BPM"
 5. Druk eenmaal op de belknop om de Inogen One in de modus Autopulse op te starten
 6. Laat de Inogen One minimaal 45 minuten in de stand Autopulse draaien om een volledige diagnostische test uit te voeren. Als er een probleem is, verschijnt er een foutmelding.

O2-zuiverheidsscherm

 1. Als het apparaat minimaal 45 minuten in Autopulse heeft gedraaid, kunt u het zuiverheidsniveau aflezen.
 2. Houd de belknop ingedrukt (belknop voor Inogen One G5).
 3. Na 5 seconden wordt op het scherm de levensklok, softwareversie en serienummer weergegeven. Laat de belknop los en houd de plusknop ingedrukt totdat dit scherm verschijnt:

  O2-zuiverheidsscherm
 4. Wacht 10 minuten en vervolgens worden de streepjes vervangen door het percentage zuurstofzuiverheid
 5. Druk eenmaal op de lichtknop om het scherm O2-zuiverheid te laten verdwijnen.