ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 05/06/2021

Στην Inogen Inc. σεβόμαστε το απόρρητό σας και εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Inogen Inc. και οι θυγατρικές της ("Inogen", "εμείς", "μας" και "εμάς") συλλέγουν, χρησιμοποιούν και αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω της τοποθεσίας www.inogen.com και άλλους ιστοτόπους που διαθέτουν σύνδεσμο σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου, των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές και της παροχής του φορητού μας συμπυκνωτή οξυγόνου για την υποστήριξη της υγείας και της προσωπικής ευεξίας σας (συλλογικά, η "Υπηρεσία"). Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενσωματώνεται με αναφορά στους Όρους χρήσης της Inogen (οι "Όροι"). Συμφωνώντας με την παρούσα Πολιτική απορρήτου στη ρύθμιση του λογαριασμού σας, συμφωνείτε με την επεξεργασία και την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο βαθμό που συλλέγουμε, καταγράφουμε, οργανώνουμε, δομούμε, αποθηκεύουμε, προσαρμόζουμε, ανακτούμε, χρησιμοποιούμε, διαδίδουμε, καθιστούμε με άλλο τρόπο διαθέσιμες, δημιουργούμε, λαμβάνουμε, διατηρούμε ή μεταδίδουμε (συλλογικά, "Επεξεργαζόμαστε") "προστατευμένες πληροφορίες υγείας και προσωπικές πληροφορίες" (όπως ορίζεται στο 45 C.F.R. 160.103) κατά την παροχή της Υπηρεσίας, θα χρησιμοποιούμε και θα γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί φορητότητας και υπευθυνότητας της ασφάλισης υγείας του 1996 ("HIPAA"). Στο πλαίσιο του HIPAA, κάθε καλυπτόμενη οντότητα που εμπλέκεται στη φροντίδα σας είναι γενικά υποχρεωμένη να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιμη σε εσάς μια Δήλωση περί πρακτικών απορρήτου ("NPP"). Σκοπός της NPP είναι να παρέχει ειδοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η καλυπτόμενη οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει και να κοινοποιήσει τις προστατευόμενες πληροφορίες υγείας και προσωπικές πληροφορίες σας και να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου υγείας και προσωπικού απορρήτου σας.

Στο βαθμό που ενεργούμε ως καλυπτόμενη οντότητα στην παροχή υπηρεσιών προς εσάς, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της NPP στη διεύθυνση https://www.inogen.com/pdf/MKT-0432 Rev B Ingen Notice of Privacy Practices41219.pdf

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Συλλέγουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Εγγραφή λογαριασμού. Αν καταχωρίσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας για τις Η.Π.Α., θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τη διεύθυνση email σας. Μπορεί, επίσης, να επιλέξετε να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Αν συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια από τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας. Αν χρησιμοποιήσετε έναν μοναδικό κωδικό για να καταχωρήσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές, ορισμένες πληροφορίες που συνδέονται με τον μοναδικό κωδικό θα αποσταλούν αυτόματα στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων του σειριακού αριθμού της συσκευής, του μοντέλου και του ατόμου που σας παρείχε τη συσκευή (η Inogen ή ένας τρίτος προμηθευτής).
 • Επικοινωνίες και άλλες αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της επικοινωνίας σας με τις ομάδες υποστήριξης πελατών μας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε όταν ζητάτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας.
 • Πληροφορίες υγείας. Αν συμπληρώσετε ένα έντυπο στην τοποθεσία μας, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας σας, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης σας με τον ασθενή, καθώς και την κατάσταση του ασθενή.
 • Πληρωμές. Αν πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω της Υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα στοιχεία πληρωμής σας, όπως τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και τη διεύθυνση χρέωσης. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για λογαριασμό μας, σύμφωνα με το Πρότυπο ασφαλείας δεδομένων του κλάδου καρτών πληρωμής (PCI DSS).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες τεχνικές πληροφορίες από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

 • Πληροφορίες συσκευής και χρήσης.

Λαμβάνουμε πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως διεύθυνση IP, τύπο προγράμματος περιήγησης στο web, έκδοση λειτουργικού συστήματος για κινητές συσκευές (στο βαθμό που ισχύει) και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες με ακρίβεια και ευκολία. Παρόλο που ορισμένες από τις υπηρεσίες ενδέχεται να μην απαιτούν την παροχή πληροφοριών από εσάς οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για την ταυτοποίησή σας, οι συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε εξαρτώνται από τις υπηρεσίες και τις επιλογές που χρησιμοποιείτε, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε και τις πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε. Αν δεν μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες ή αν μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή να τις χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε προηγούμενες δραστηριότητες μαζί μας. Στόχος μας είναι να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες.  Επίσης, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με σφάλματα και άλλα προβλήματα συντήρησης που επηρεάζουν τη συσκευή σας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την Υπηρεσία, όπως ο χρόνος που αφιερώνετε στην αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, καθώς και οι ημερομηνίες και οι ώρες των επισκέψεών σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν στην Inogen μέσω της εσωτερικής πλατφόρμας υπηρεσιών της (Inogen Connect), καθώς και σε τρίτους προμηθευτές, αν έχετε προμηθευθεί τη συσκευή σας από κάποιον τρίτο εκτός της Inogen.

 • Πληροφορίες από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών από χρήστες της Υπηρεσίας στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. Τα cookies είναι τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο ή τη μνήμη του υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή πρόσβασης στο Internet. Τα cookies μπορεί να μας επιτρέψουν να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στην Υπηρεσία, να διατηρήσουμε μια μόνιμη περίοδο λειτουργίας, να συλλέγουμε παθητικά δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας. Η Υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στις Η.Π.Α. και στον Καναδά ενδέχεται να χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη cookies και άλλους τύπους τοπικής αποθήκευσης (όπως η τοπική αποθήκευση με βάση το πρόγραμμα περιήγησης ή την προσθήκη).

Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης (όπως προειδοποιητικά σήματα web, ετικέτες ενέργειας και GIF ενός pixel) είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies μάς επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε και να αποφεύγουμε επαναλαμβανόμενα αιτήματα για τις ίδιες πληροφορίες, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία, καθώς και να διαχειριζόμαστε τις διαφημίσεις μας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα αποδέχονται τα cookies μέχρι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να τα αρνείται. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αρνείστε τα cookies μας. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, θα απενεργοποιήσετε τα απολύτως απαραίτητα cookies και ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες πρόσβασης στην Υπηρεσία ή σύνδεσης.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας;

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες cookies στην Υπηρεσία:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη διάθεση της Υπηρεσίας σε εσάς και την αποθήκευση των επιλογών σας σχετικά με τα cookies κάθε φορά που συνδέεστε στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να σας παρέχουμε την Υπηρεσία και να εφαρμόζουμε τις επιλογές απορρήτου σας στις επισκέψεις σας χωρίς αυτόν τον τύπο cookies.
 • Λειτουργικά cookies. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στην Υπηρεσία.
 • Cookies ανάλυσης ή απόδοσης. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για σκοπούς ανάλυσης, προκειμένου να λειτουργούμε, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους αναλυτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του Google Analytics, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Υπηρεσία. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τρίτων για την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών, τα οποία δείχνουν πώς χρησιμοποιούν την Υπηρεσία οι χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη αναφορών και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Οι αναφορές αποκαλύπτουν τις τάσεις της Υπηρεσίας χωρίς να προσδιορίζουν μεμονωμένους επισκέπτες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics χωρίς να επηρεάσετε τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτεστε την Υπηρεσία, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων της Google. Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει στην Υπηρεσία, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk.
 • Cookies διαφήμισης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε την Υπηρεσία και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτήν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και για να στοχεύσουμε επισκέπτες της Υπηρεσίας σε άλλα σημεία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κοινοποιήσουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους για το σκοπό αυτό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές, λαμβάνουμε τις ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας σας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας όταν η εφαρμογή για κινητές συσκευές εκτελείται στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο και όταν η εφαρμογή για κινητές συσκευές είναι κλειστή, με βάση τις επιλογές σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να παρακολουθούμε την τοποθεσία του εξοπλισμού σας για να εντοπίζουμε χαμένο ή κλεμμένο εξοπλισμό, να διενεργούμε ανάλυση της αγοράς και να εντοπίζουμε κοντινούς αντιπροσώπους σέρβις και υποκαταστήματα. Επίσης, συμπεραίνουμε τις γενικότερες πληροφορίες τοποθεσίας σας (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP σας μπορεί να υποδεικνύει τη γενικότερη γεωγραφική περιοχή σας).

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και από εσάς για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξής: παροχή, συντήρηση και υποστήριξη της από μέρους σας χρήσης του φορητού μας συμπυκνωτή οξυγόνου, βελτίωση της Υπηρεσίας μας, ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς και παροχή καλύτερων προσαρμοσμένων υπηρεσιών και προϊόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε, επίσης, τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να στείλουμε email στη διεύθυνση email που μας παρέχετε για να επαληθεύσουμε το λογαριασμό σας και για ενημερωτικούς και λειτουργικούς σκοπούς, όπως η διαχείριση λογαριασμών ή η εξυπηρέτηση πελατών.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από και σχετικά με εσάς για σκοπούς προώθησης, όπως η παροχή σε εσάς πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και την Υπηρεσία μας, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες, σχετικές, πολύτιμες ή να σας ενδιαφέρουν με άλλο τρόπο.

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα email μάρκετινγκ όταν λάβετε το email ή κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή επικοινωνώντας στη διεύθυνση myinfo@inogen.net.

https://www.inogen.com/unsubscribe/

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς ή από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) να εφαρμόζουμε τους Όρους μας ή άλλα νομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (ii) όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς ή όπως ζητείται από οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή κυβερνητική υπηρεσία, και (iii) να συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να αποταυτοποιήσουμε τις πληροφορίες σας και να τις επεξεργαστούμε σε ανώνυμη ή/και συγκεντρωτική μορφή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω. Τα ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα ενδέχεται να προέρχονται από τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλά δεν αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν θα αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Αν βρίσκεστε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, βασιζόμαστε σε νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα, για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών μάρκετινγκ ή για τη χρήση ορισμένων cookies.
 • Σύμβαση. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και για να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας.
 • Νομική υποχρέωση. Έχουμε τη νομική υποχρέωση να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για παράδειγμα, για να συμμορφωνόμαστε με φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις.
 • Έννομο συμφέρον. Εμείς ή κάποιος τρίτος έχουμε έννομο συμφέρον όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα, έχουμε έννομο συμφέρον όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας, για σκοπούς ανάλυσης και για την πρόληψη απάτης ή με άλλο τρόπο υπεράσπιση της Inogen από νομικές αξιώσεις ή διαφωνίες. Βασιζόμαστε σε αυτήν τη νομική βάση μόνο όταν το έννομο συμφέρον μας ή το έννομο συμφέρον ενός τρίτου δεν υπερκαλύπτει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν ανάπτυξη, φιλοξενία, συντήρηση και υποστήριξη ιστοτόπων, καθώς και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες για εμάς.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και τους κανονισμούς, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας σας) με παρόχους υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας που συμμετέχουν στη φροντίδα σας.

ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αν αποκτήσατε τη συσκευή σας από άλλο άτομο εκτός της Inogen, ο εν λόγω τρίτος προμηθευτής πάροχος θα έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπου εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός της συσκευής σας, το μοντέλο, η ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης της συσκευής στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, ένας κωδικός σφάλματος (αν ισχύει) και η τελευταία τοποθεσία σύνδεσης της εφαρμογής για κινητές συσκευές με τη συσκευή. Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην Υπηρεσία, διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου του τρίτου προμηθευτή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Χρησιμοποιούμε τρίτους προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων για την αξιολόγηση και την παροχή σε εμάς πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών αναλυτικών στοιχείων μπορεί να ορίζουν και να έχουν πρόσβαση στα δικά τους cookies, ετικέτες εικονοστοιχείων και παρόμοιες τεχνολογίες και με άλλον τρόπο να συλλέγουν ή να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς τις οποίες ενδέχεται να συλλέγουν με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστοτόπους. Στην Υπηρεσία και στην Πύλη Inogen Connect, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή και επεξεργασία ορισμένων δεδομένων ανάλυσης. Ενδέχεται επίσης να επιτρέψουμε στους παρόχους διαφημιστικών δικτύων να ορίζουν και να έχουν πρόσβαση στα δικά τους cookies, ετικέτες εικονοστοιχείων και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. Αυτοί οι διαφημιστές δικτύου μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτές και άλλες πληροφορίες που έχουν συλλέξει σχετικά με εσάς για να σας προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις, μπορείτε να εξαιρεθείτε από ορισμένα προγράμματα διαφημιστικού δικτύου που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε τη σελίδα εξαίρεσης από της Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices.]

Επιπλέον, πολλά προγράμματα διαφημιστικού δικτύου σάς επιτρέπουν να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τις κατηγορίες ενδιαφέροντος που έχουν συγκεντρώσει από τις δραστηριότητες περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτές οι κατηγορίες ενδιαφερόντων συμβάλλουν στον καθορισμό των τύπων στοχευμένων διαφημίσεων που μπορεί να λαμβάνετε. Η σελίδα εξαίρεσης της DAA παρέχει ένα εργαλείο που προσδιορίζει τις εταιρείες-μέλη της που έχουν cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και παρέχει συνδέσμους προς αυτές τις εταιρείες.

ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς: (i) αν μας ζητηθεί από το νόμο, τους κανονισμούς ή τη νομική διαδικασία, όπως δικαστική απόφαση ή κλήτευση, (ii) σε απάντηση σε αιτήματα κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως αρχές επιβολής του νόμου, (iii) όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία έναντι ή για την αντιμετώπιση σωματικής, οικονομικής ή άλλης ζημίας, τραυματισμού ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων, ή (iv) σε σχέση με μια έρευνα για ύποπτη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές σας σε παρόχους υπηρεσιών, συμβούλους, πιθανούς συναλλακτικούς συνεργάτες ή άλλους τρίτους σε σχέση με την εξέταση, τη διαπραγμάτευση ή την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής στην οποία εξαγοραζόμαστε ή συγχωνευόμαστε με άλλη εταιρεία ή πωλούμε, ρευστοποιούμε ή μεταβιβάζουμε όλα ή μέρος των περιουσιακών μας στοιχείων.

Ενδέχεται, επίσης, να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με την άδειά σας. Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμες και συγκεντρωτικές αναφορές σε τρίτους.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν δεν θέλετε η Υπηρεσία να συλλέγει πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να σας επιτρέπει να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ορισμένους τύπους cookies και να περιορίζετε ή να απενεργοποιείτε ορισμένα cookies. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, επομένως θα πρέπει να ελέγξετε το μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies. Λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη περαιτέρω προωθητικών μηνυμάτων από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που παρέχονται στο προωθητικό email που λαμβάνετε ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή τοποθεσιών χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις κοινοποίησης τοποθεσίας της συσκευής σας. Λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τη συλλογή τοποθεσίας, ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Αν κατοικείτε στην Καλιφόρνια, ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω Δήλωση απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει, μπορείτε να το κάνετε αφού συνδεθείτε στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» του ιστοτόπου μας. Αν δεν έχετε πρόσβαση στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου», στείλτε email στη διεύθυνση myinfo@inogen.net.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε ορισμένες περιοχές, όπως στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης ή αίτησης διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Η Inogen λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Μπορείτε, επίσης, να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας στέλνοντας email στο τμήμα συμμόρφωσης της εταιρείας μας στη διεύθυνση privacy@inogen.net. Ωστόσο, αν δεν είστε χρήστης της Υπηρεσίας και θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας σχετικά με την πρόσβαση, τη διόρθωση, την ενημέρωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών ή σχετικά με τη μεταβολή των προτιμήσεών σας για τα δεδομένα ή το μάρκετινγκ, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας». Θα εξετάσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Και πάλι, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας». Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε το προφίλ σας και να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy@inogen.net.

Μπορείτε να υποβάλετε παράπονα σε μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρχές προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ, στο ΗΒ και στην Ελβετία είναι διαθέσιμα εδώ.

Ομοίως, αν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που διεξήχθη πριν από την ανάκλησή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που διεξήχθη με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας εκτός της συγκατάθεσης. Μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy@inogen.netή χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο υποδεικνυόμενο μέσο, π.χ. ακολουθώντας ένα μηχανισμό κατάργησης εγγραφής, όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, προκειμένου να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο αίτημά σας.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Διατηρούμε διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέτρα προφύλαξης που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε ή συλλέγουμε έναντι τυχαίας, παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, πρόσβασης, γνωστοποίησης ή χρήσης. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το Internet είναι 100% ασφαλές και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε στην Υπηρεσία μέσω δικτύων τα οποία δεν ελέγχουμε, συμπεριλαμβανομένων του Internet και των ασύρματων δικτύων.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες μέσω Internet από παιδιά. Αν η Inogen αντιληφθεί ότι οποιοδήποτε άτομο που υποβάλλει προσωπικές πληροφορίες στην Υπηρεσία είναι κάτω των 16 ετών, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για τη διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται. Αν αντιληφθείτε ότι το παιδί σας ή οποιοδήποτε παιδί υπό τη φροντίδα σας μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή άλλες περιοχές και έχετε νόμους που διέπουν τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την Υπηρεσία σε παραλήπτες σε χώρες διαφορετικές από τη χώρα στην οποία οι πληροφορίες συλλέχθηκαν αρχικά, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι υπόλοιπες χώρες στις οποίες κοινοποιούμε πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες. Κατά τη μεταφορά των πληροφοριών σας σε άλλες χώρες, θα προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, ιδίως στηριζόμενοι σε μια απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ, σχετικά με τη συμβατική προστασία για τη μεταφορά των Προσωπικών δεδομένων σας, τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή το Πλαίσιο προστασίας απορρήτου ΕΕ-Η.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός Ευρώπης ή για να λάβετε αντίγραφο των συμβατικών εγγυήσεων που χρησιμοποιούμε για τις εν λόγω μεταφορές, επικοινωνήστε μαζί μας, όπως καθορίζεται παρακάτω.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνεται περιοδικά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές πληροφόρησης ή στους σχετικούς νόμους. Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Πολιτική απορρήτου στους σχετικούς ιστότοπους και θα το υποδεικνύουμε στο επάνω μέρος της Πολιτικής απορρήτου κατά την ενημέρωσή της. Αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες με τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε κατά το χρόνο συλλογής τους, θα σας ενημερώσουμε μέσω της Υπηρεσίας, μέσω email ή άλλης επικοινωνίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σας δεν έχουν τηρηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, επικοινωνήστε με το Τμήμα συμμόρφωσης στη διεύθυνση privacy@inogen.net ή με το Γραφείο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση abauerlein@inogen.net.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, τις πρακτικές απορρήτου μας ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση myinfo@inogen.net ή εγγράφως στη διεύθυνση:

Inogen
326 Bollay Drive
Goleta CA, 93117

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας συμπληρώνει τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται στην Πολιτική απορρήτου μας. Ισχύει για άτομα που κατοικούν στην Καλιφόρνια από τα οποία συλλέγουμε Προσωπικές πληροφορίες ως επιχείρηση στο πλαίσιο του CCPA. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας, ως Προσωπικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν, σχετίζονται, περιγράφουν, είναι ευλόγως ικανές να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με ένα συγκεκριμένο καταναλωτή ή νοικοκυριό, ή όπως ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας του 2018 (Αστικός κώδικας της Καλιφόρνιας §§ 1798.100 έως 1798.199) και τους εκτελεστικούς κανονισμούς του, όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται κατά καιρούς ("CCPA").

Οι Προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που:

 • Καθίστανται νομίμως διαθέσιμες από κυβερνητικά αρχεία.
 • Είναι αποταυτοποιημένες ή συγκεντρωτικές.
 • Εξαιρούνται με άλλο τρόπο από το πεδίο εφαρμογής του CCPA. 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις κατηγορίες των Προσωπικών πληροφοριών (όπως ορίζονται από το CCPA) που έχουμε συλλέξει, κοινοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, πουλήσει ή χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την τελευταία ενημέρωση της παρούσας ειδοποίησης, καθώς και τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέχθηκαν οι εν λόγω πληροφορίες, και τις κατηγορίες τρίτων στους οποίους κοινοποιήσαμε Προσωπικές πληροφορίες. Τα παραδείγματα Προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται για κάθε κατηγορία αντικατοπτρίζουν τον υποχρεωτικό ορισμό κάθε κατηγορίας και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν όλους τους συγκεκριμένους τύπους Προσωπικών πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε κατηγορία.

Κατηγορία Συλλέγουμε Αποκαλύπτουμε Πωλούμε Κατηγορίες τρίτων στους οποίους κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες
A. Αναγνωριστικά
Παραδείγματα: Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό, διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, διεύθυνση email.
Ναι Ναι Ναι
 • Διαφημιστικοί πάροχοι
 • Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων
 • Μεταπωλητές
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Ενοποιημένα τρίτα μέρη
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο
Β. Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών στην Ενότητα του Αστικού κώδικα της Καλιφόρνιας 1798.80(ε)
Παραδείγματα: Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή άλλες οικονομικές πληροφορίες, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες ασφάλισης υγείας.
Ναι Ναι Όχι
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο
Γ. Χαρακτηριστικά των προστατευόμενων ταξινομήσεων σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνιας ή τον Ομοσπονδιακό νόμο
Παραδείγματα: ηλικία (άνω των 40 ετών), νοητική ή σωματική αναπηρία, φύλο (συμπεριλαμβανομένων του φύλου και της εγκυμοσύνης, του τοκετού, του θηλασμού ή συναφών ιατρικών παθήσεων),
Όχι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι
Δ. Εμπορικές πληροφορίες
Παραδείγματα: Αρχεία προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί, αποκτηθεί ή ληφθεί υπόψη, ή άλλα ιστορικά ή τάσεις αγορών ή κατανάλωσης.
Ναι Ναι Ναι
 • Διαφημιστικοί πάροχοι
 • Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων
 • Μεταπωλητές
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Ενοποιημένα τρίτα μέρη
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο
Ε. Βιομετρικές πληροφορίες Όχι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι
ΣΤ. Πληροφορίες δραστηριότητας στο Internet ή σε άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα 
Παραδείγματα: Ιστορικό περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης και πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση ενός καταναλωτή με ιστότοπο στο Internet, εφαρμογή ή διαφήμιση. 
Ναι Ναι Ναι
 • Διαφημιστικοί πάροχοι
 • Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων
 • Μεταπωλητές
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Ενοποιημένα τρίτα μέρη
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο
G. Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης
Παράδειγμα: Ακριβής φυσική θέση.
Ναι Ναι Όχι
 • Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο
H. Αισθητηριακές πληροφορίες Όχι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι
I. Επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση
Παραδείγματα: Πληροφορίες αίτησης εργασίας ή βιογραφικού, ιστορικό προηγούμενων και τρεχουσών εργασιών, καθώς και πληροφορίες απόδοσης εργασίας.
Ναι Ναι Όχι
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο
Ι. Πληροφορίες για τη μη δημόσια εκπαίδευση (όπως ορίζεται στο 20 U.S.C. 1232g, 34 C.F.R. Μέρος 99) Όχι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι
K. Συμπεράσματα που εξάγονται από προσωπικές πληροφορίες
Παραδείγματα: Προφίλ καταναλωτών που αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συμπεριφορά, τις προσεγγίσεις, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και τα ταλέντα ενός καταναλωτή. 
Ναι Ναι Ναι
 • Διαφημιστικοί πάροχοι
 • Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων
 • Μεταπωλητές
 • Συνδεόμενες εταιρείες
 • Προμηθευτές
 • Ενοποιημένα τρίτα μέρη
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτών, σε μια συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο

Χρήση προσωπικών πληροφοριών 

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις Προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς επιχειρηματικούς και εμπορικούς σκοπούς: 

 • Παροχή υπηρεσιών: Παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Επικοινωνία: Επικοινωνία μαζί σας, παροχή σε εσάς ενημερώσεων και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παροχή πληροφοριών που ζητάτε, απάντηση σε σχόλια και ερωτήσεις, καθώς και παροχή υποστήριξης πελατών με άλλο τρόπο.
 • Μάρκετινγκ: Σκοποί μάρκετινγκ, όπως η ανάπτυξη και η παροχή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού που μπορεί να είναι χρήσιμο, σχετικό, πολύτιμο ή που παρουσιάζει οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον για εσάς.
 • Εξατομίκευση: Εξατομικεύστε την εμπειρία σας με τις υπηρεσίες μας, όπως η παρουσίαση προσαρμοσμένου περιεχομένου.
 • Διευκόλυνση πληρωμών: Διευκόλυνση συναλλαγών και πληρωμών.
 • Αποταυτοποίηση και συγκέντρωση: Αποταυτοποίηση και συγκέντρωση πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών μας και χρήση τους για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.
 • Αιτήσεις εργασίας: Επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας.  
 • Ζητήματα ασφαλείας: Αντιμετώπιση ζητημάτων εμπιστοσύνης και ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Συμμόρφωση: Για σκοπούς συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των Όρων χρήσης ή άλλων νομικών δικαιωμάτων, ή όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας ή κυβερνητικής υπηρεσίας.
 • Ελεγκτικές αλληλεπιδράσεις: Έλεγχος που σχετίζεται με την τρέχουσα αλληλεπίδραση μαζί σας και τις ταυτόχρονες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της καταμέτρησης των εμφανίσεων των διαφημίσεων σε μοναδικούς επισκέπτες, της επαλήθευσης της θέσης και της ποιότητας των εμφανίσεων των διαφημίσεων, καθώς και του ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτήν την προδιαγραφή και άλλα πρότυπα.
 • Καταπολέμηση της απάτης και των περιστατικών: Εντοπισμός περιστατικών ασφαλείας, προστασία από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες, καθώς και δίωξη των υπευθύνων για τη δραστηριότητα αυτή.
 • Εντοπισμός σφαλμάτων: Εντοπισμός σφαλμάτων για τον προσδιορισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων που επηρεάζουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργία.
 • Προσωρινή χρήση: Βραχυπρόθεσμη, προσωρινή χρήση.
 • Σύνοψη συμβάσεων με προμηθευτές: Σύναψη συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή εξυπηρέτησης λογαριασμών, της παροχής υπηρεσιών πελατών, της επεξεργασίας ή της εκτέλεσης παραγγελιών και συναλλαγών, της επαλήθευσης πληροφοριών πελατών, της επεξεργασίας πληρωμών, της παροχής χρηματοδότησης, της παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μάρκετινγκ, της παροχής υπηρεσιών ανάλυσης, ή την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών για λογαριασμό της επιχείρησης ή του παρόχου υπηρεσιών.
 • Έρευνα: Ανάληψη εσωτερικής έρευνας για την τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη.
 • Βελτίωση των υπηρεσιών μας: Ανάληψη δραστηριοτήτων για την επαλήθευση ή τη διατήρηση της ποιότητας ή της ασφάλειας των υπηρεσιών μας, καθώς και τη βελτίωση, αναβάθμιση ή ενίσχυση των υπηρεσιών μας.
 • Δυνατότητα συναλλαγών: Με άλλο τρόπο δυνατότητα ή εκτέλεση, άμεσα ή έμμεσα, εμπορικής συναλλαγής.
 • Κοινοποιημένος σκοπός: Για άλλους σκοπούς για τους οποίους παρέχουμε ειδική ειδοποίηση κατά τη συλλογή των πληροφοριών.

ΣΥΛΛΟΓΗ Προσωπικών πληροφοριών 

Τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την τελευταία ενημέρωση της παρούσας ειδοποίησης, έχουμε συλλέξει Προσωπικές πληροφορίες από τις ακόλουθες κατηγορίες πηγών:

 • Εσάς/τις συσκευές σας: Εσάς ή τις συσκευές σας απευθείας.
 • Συνδεόμενες εταιρείες.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Παρόχους αναλυτικών στοιχείων.
 • Μεταπωλητές: Μεσίτες δεδομένων καταναλωτών
 • Πάροχο λειτουργικού συστήματος/πλατφόρμας: Λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες.
 • Κοινωνικά δίκτυα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Προσωπικών πληροφοριών  

Σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας, κοινοποιούμε τις Προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

 • Διαφημιστικούς παρόχους: Τρίτοι συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι σας παρέχουν διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας.
 • Παρόχους αναλυτικών στοιχείων.
 • Μεταπωλητές: Μεσίτες δεδομένων καταναλωτών.
 • Συνδεόμενες εταιρείες.
 • Προμηθευτές: Προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών Internet, των παρόχων λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας, των παρόχων email και άλλων τρίτων παρόχων υπηρεσιών που παρέχουν ανάπτυξη ιστοτόπων, φιλοξενία, συντήρηση και υποστήριξη, καθώς και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες για εμάς.
 • Ενοποιημένα τρίτα μέρη: Τρίτα μέρη που είναι ενοποιημένα στις υπηρεσίες μας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, οι υπηρεσίες API του YouTube και άλλες ενοποιημένες λειτουργίες εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του καταναλωτή, σε συγχώνευση ή όπως απαιτείται από το νόμο: Τρίτα μέρη για τα οποία έχουμε λάβει την άδειά σας να αποκαλύπτουμε τις Προσωπικές σας πληροφορίες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, ή σε σχέση με συγχώνευση, πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία και παρόμοιες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών οντοτήτων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Εάν κατοικείτε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα. 

Δικαίωμα γνώσης και πρόσβασης. Μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τα εξής: (1) κατηγορίες Προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται, πωλούνται ή αποκαλύπτονται από εμάς, (2) σκοποί για τους οποίους συλλέγονται ή πωλούνται από εμάς οι κατηγορίες Προσωπικών πληροφοριών, (3) κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέγουμε Προσωπικές πληροφορίες, (4) κατηγορίες τρίτων στους οποίους αποκαλύψαμε ή πουλήσαμε Προσωπικές πληροφορίες, και (5) συγκεκριμένα στοιχεία Προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Δικαίωμα διαγραφής. Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα διαγραφής Προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει από εσάς. 

Επαλήθευση. Τα αιτήματα για πρόσβαση ή διαγραφή Προσωπικών πληροφοριών υπόκεινται στην ικανότητά μας να επαληθεύουμε εύλογα την ταυτότητά σας με βάση τις πληροφορίες που ζητούνται και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τους κανονισμούς του CCPA. Για να επαληθεύσετε το αίτημα πρόσβασης ή διαγραφής που έχετε υποβάλει, επαληθεύστε την ταυτότητά σας στέλνοντας email στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα που είναι διαθέσιμη σε αυτήν την τοποθεσία: https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/fc981a2b-deff-4156-9ec9-80fa0704f5f5/31f895d9-a262-4184-81c0-7095b6ceaf00.html. Μπορούμε να επαληθεύσουμε το όνομα, τη διεύθυνση email και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δεδομένων σχετικά με εσάς, ώστε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για πρόσβαση ή διαγραφή. 

Δικαίωμα εξαίρεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την πώληση των Προσωπικών σας πληροφοριών. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Do Not Sell My Info" (Να μην πωλούνται οι πληροφορίες μου) (https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/fc981a2b-deff-4156-9ec9-80fa0704f5f5/31f895d9-a262-4184-81c0-7095b6ceaf00.html) για να εξαιρεθείτε από την πώληση των Προσωπικών σας πληροφοριών.

Δικαίωμα ίσης εξυπηρέτησης και τιμής. Έχετε το δικαίωμα να μην λαμβάνετε διακριτική μεταχείριση για την άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου του CCPA, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών.

Shine the Light. Δεν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ των εν λόγω τρίτων.

Υποβολή αιτημάτων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του CCPA, στείλτε ένα email μέσω της ενότητας Στοιχεία επικοινωνίας ή υποβάλετε τη φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ: https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/fc981a2b-deff-4156-9ec9-80fa0704f5f5/31f895d9-a262-4184-81c0-7095b6ceaf00.html.

Εξουσιοδότηση εκπροσώπου. Για να εξουσιοδοτήσετε έναν εκπρόσωπο να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, στείλτε μας γραπτή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από εσάς και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέσω της ενότητας Στοιχεία επικοινωνίας.

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Δεν υπάρχει αποδεκτό πρότυπο σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε σήματα "Να μην γίνεται παρακολούθηση" και δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα σήματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας, ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα απορρήτου σας, στείλτε μας email στη διεύθυνση myinfo@inogen.net ή γράψτε μας στη διεύθυνση:

Inogen
326 Bollay Drive
Goleta CA, 93117 

Τελευταία ανασκόπηση και ενημέρωση: 05/06/2021