Syrgasbehandling

Ett effektivt system för syrgastillförsel

Ett effektivt system för syrgastillförsel

När en patient behöver syrgasbehandling är det avgörande med ett system som levererar syrgas effektivt. Vår portabla Inogen One-syrgaskoncentrator säkerställer att syre levereras inom de första 400 millisekunderna av inandningen – då syre har störst effekt på lungans gasutbyte. På Inogen arbetar vi hängivet för att designa, utveckla och tillverka kliniskt effektiva syrgastekniker.

Läs mer om pulseffektivitet

Så fungerar den portabla syrgaskoncentratorn Inogen One

Vår portabla syrgaskoncentrator Inogen One är lätt och enkel att använda, vilket gör andningen enklare.

Luften renas kontinuerligt från atmosfären

Kväve avlägsnas för att ge syrerik luft

Renat syre tillförs via en näskanyl

Enheten drivs av ett laddningsbart batteri eller en annan AC- eller DC-strömkälla

Fördelar med vår Intelligent Delivery Technology

Intelligent Delivery Technology® som finns i alla Inogen One-produkter använder en oöverträffad utlösningskänslighet för att snabbt upptäcka ett andetag och leverera syrgas. Tekniken tjänar ett större syfte under sömnperioder när andningsfrekvensen normalt minskar.

Sov bättre med portabla syrgaskoncentratorer med Intelligent Delivery Technology

Inogen One är det enda portabla syrgassystemet som bevisat levererar syrgas till patienter under vila, träning och sömn. Vår Intelligent Delivery Technology detekterar även små andetag nattetid och utlöser en bolusdos baserat på en fast minutvolym.

  • Intelligent Delivery Technology kan anpassas till föränderliga miljöer samtidigt som det övervakar syrgastillförseln för att främja ökad syretillförsel under sömnen för de flesta patienter.
  • När andningsfrekvensen minskar under sömnperioder ökar vår Intelligent Delivery Technology bolusdoser.
  • Intelligent Delivery Technology har förmågan att känna av ytliga andetag med munnen under natten, vilket utlöser en bolusdos baserat på en fast minutvolym.
  • Effektiviteten hos vår Intelligent Delivery Technology har validerats i 5 kliniska studier som publicerats i sakkunniggranskade vetenskaplig tidskrifter.
  • Inogen har fullständigat och publicerat fler kliniska data kring Inogen One-syrgassystemet än någon annan syrgasbehandlingsprodukt som för närvarande finns på marknaden.

Skillnader i syrgasflödesmönster

Inogen One levererar syrgas via pulsmekanismer (i motsats till kontinuerligt flöde). Pulstekniken använder en syrgaskonservator för att avge syrgas baserat på andnings- och inhalationshastigheter, vilket gör att rätt mängd syre kan avges under alla faser av den dagliga aktiviteten och under vila.

Vi stöder oss på sakkunniggranskad och publicerad klinisk forskning

Som innovatörer inom syrgasteknik och portabel syrgasutrustning med målet att förbättra patienters liv anser vi att det är viktigt att presentera välgrundade, evidensbaserade data som stödjer användningen av våra syrgasbehandlingsenheter. Vi har fullständigat och publicerat fler kliniska data kring Inogen One-syrgassystemet än någon annan syrgasbehandlingsprodukt som för närvarande finns på marknaden.

Se vår kliniska studie