Teknik

Vår teknik

Vår teknik spelar roll i flera aspekter av Inogen One. Från syrgastillförselmekanismer till kostnadsbesparingar för leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet och till och med tidsbesparande funktioner, sticker Inogen One ut från mängden jämfört med en traditionell syrgaskoncentrator.

Syrgasbehandling

Syrgasbehandling

Vår portabla syrgaskoncentrator Inogen One är utformad för att leverera syre inom de första 400 millisekunderna efter inandning – ett kritiskt ögonblick när syrgas har störst effekt på lunggasutbytet.

Läs mer

Ägandekostnad

Inogens portabla syrgaskoncentratorer ger många fördelar för leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet, vilket gör ägandekostnaderna för en Inogen One attraktiva.

Läs mer
Utbytbara bäddfilter

Utbytbara bäddfilter

En bärbar syrgaskoncentrator med utbytbara bäddfilter ger både leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet och deras patienter valuta för pengarna och sparar värdefull tid.

Läs mer
Inogen Connect – Bluetooth

Inogen Connect – Bluetooth

Inogen Connect är en Bluetooth-aktiverad anslutningsplattform som gör att leverantörer av medicinsk utrustning i hemmet kan hantera sina portabla syrgaskoncentratorer via en databasportal.

Läs mer