Autopulsläge för syrgaskoncentratorer

Enheten måste köras i minst 45 minuter i autopulsläge innan man kan se syrgasrenhet

 1. Börja med Inogen One avstängd. Anslut AC-nätaggregatet och fäst näskanylen.
 2. Tryck ned både lampknappen och klockknappen för G2/G3 eller plusknappen och klockknappen för G4/G5 samtidigt tills skärmen visar "Mode select: Normal" (Lägesval: normalt)
 3. Tryck en gång på plusknappen. Skärmen visar "Mode select: Autopulse” (Lägesval: autopuls)
 4. Tryck en gång på klockknappen för att komma till undermenyn och tryck sedan på plusknappen en gång – skärmen visar "Autopulse: 17 BPM" (Autopuls: 17 slag per minut)
 5. Tryck en gång på klockknappen så startar Inogen One i autopulsläget
 6. Låt Inogen One köra i autopulsläge i minst 45 minuter för att köra ett fullständigt diagnostiskt test. Vid problem visas ett felmeddelande.

Skärmen för syrgasrenhet

 1. När enheten har körts i autopulsläge i minst 45 minuter kan du läsa av renhetsnivån.
 2. Håll klockknappen intryckt (klockknapp för Inogen One G5).
 3. Efter 5 sekunder visas tid kvar, programvaruversionen och serienumret på skärmen. Släpp klockknappen och håll ned plusknappen tills den här skärmen visas:

  Skärmen för syrgasrenhet
 4. Vänta 10 minuter så ersätts strecken av syrgasrenhetsgrad
 5. Tryck på lampknappen en gång för att ta bort skärmen för syrgasrenhet.