Oksygenbehandling

An Efficient and Effective Oxygen Delivery System

An Efficient and Effective Oxygen Delivery System

Når en pasient trenger oksygenbehandling, er et system som leverer oksygen effektivt og effektivt kritisk. Vår Inogen One bærbar oksygenkonsentrator sørger for at oksygen leveres i løpet av de første 400 millisekundene av inpusten – der oksygen har størst effekt på lunggassutveksling. Hos Inogen er vi opptatt av design, utvikling og produksjon av klinisk effektive oksygenteknologier.

Lær mer om pulsdoseeffektivitet

Hvordan Inogen One bærbare oksygenkonsentrator virker

Vår Inogen One bærbare oksygenkonsentrator er lett og enkel å bruke, noe som gjør det lettere å puste.

Luften renses kontinuerlig fra omgivelsene

Nitrogen fjernes for å levere oksygenrik luft

Renset oksygen leveres via nesekateter

Enheten får strøm fra et oppladbart batteri eller en annen strøm- eller likestrømskilde

Fordeler med vår intelligente leveringsteknologi

Intelligent Delivery Technology® som finnes i alle Inogen One-produkter, bruker en uovertruffen følsomhet for å raskt oppdage et åndedrag og levere oksygen. Denne teknologien tjener et større formål i søvnperioder når pustefrekvensen vanligvis reduseres.

Sov bedre med bærbare oksygenkonsentratorer med intelligent leveringsteknologi

Inogen er det eneste bærbare oksygensystemet som har vist seg å gi oksygen til pasienter mens de hviler, anstrenger seg eller sover. Den intelligente leveringsteknologien registrerer til og med små åndedrag om natten og utløser en bolusdose basert på et fast minuttvolum.

  • Intelligent leveringsteknologi kan tilpasses skiftende miljøer, samtidig som den overvåker oksygentilførselen for å fremme økt oksygentilførsel under søvn for de fleste pasienter.
  • Etter hvert som pustefrekvensen går saktere i søvnperioder, øker den intelligente leveringsteknologien bolusdoser.
  • Intelligent leveringsteknologi kan oppdage grunne åndedrag om natten og utløse en bolusdose basert på et fast minuttvolum.
  • Effekten av vår intelligente leveringsteknologi er validert i 5 kliniske studier publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.
  • Inogen har fullført og publisert flere kliniske studier rundt Inogen One-oksygensystemet enn noen andre oksygenbehandlingsprodukter som for øyeblikket er på markedet.

Forskjeller i oksygenflow-mønstre

Inogen One gir oksygen via pulsdosemekanismer (i motsetning til kontinuerlig flow). Pulsdoseteknologien bruker en oksygenkonserverer til å levere oksygen basert på pust- og inhalasjonsrater, slik at riktig mengde oksygen kan leveres i alle faser av daglig aktivitet og under hvile.

We’re Grounded in Peer Reviewed and Published Clinical Research

Som en nyskaper av oksygenteknologi og bærbart oksygenutstyr for å forbedre pasientenes liv, mener vi det er viktig å presentere god, dokumentert data for å støtte bruken av oksygenbehandlingsenhetene våre. Vi har gjennomført og publisert flere kliniske data rundt Inogen One-oksygensystemet enn noen andre tilgjengelige oksygenbehandlingsprodukter.

Se vår kliniske studie