Autopuls-modus for bærbare oksygenkonsentratorer

Enheten må kjøre i minst 45 minutter i Autosøk-modus før O2-renheten kan ses

 1. Start med Inogen One slått av. Kople til nettstrømforsyningen og kople til nesekateteret.
 2. Trykk på og hold nede både lysknappen og klokkeknappen for G2/G3 eller plussknappen og klokkeknappen for G4/G5 samtidig, til skjermen viser modusvalg: Normal
 3. Trykk på plussknappen én gang. Skjermen viser modusvalg: Automatisk
 4. Trykk én gang på bjelleknappen for å få tilgang til undermenyen, og trykk deretter på pluss-knappen én gang. Skjermen viser «Autopuls: 17 slag/min
 5. Trykk én gang på klokkeknappen, og Inogen One starter opp i automatisk modus
 6. La Inogen kjøre i automatisk analyse i minst 45 minutter for å utføre fullstendig diagnostisk test. Hvis det oppstår et problem, vises en feilmelding.

Skjerm med O2-renhet

 1. Når enheten har kjørt i Autosøk i minst 45 minutter, kan du lese renhetsnivået.
 2. Trykk på og hold nede bjelleknappen (varslingsknapp for Inogen ONE G5).
 3. Etter 5 sekunder viser skjermen livsklokke, programvareversjon og serienummer. Slipp bjelleknappen og trykk på og hold nede plussknappen til dette skjermbildet vises:

  Skjerm med O2-renhet
 4. Vent i 10 minutter. Deretter erstattes strekene med oksygenrenhetsprosenten
 5. Trykk på lysknappen én gang for å få O2-renhetsskjermen til å forsvinne.