Αντικαταστάσιμες στήλες ζεόλιθου

Η αξία της παροχής αντικαταστάσιμων στηλών ζεόλιθου

Η αξία της παροχής αντικαταστάσιμων στηλών ζεόλιθου

Η Inogen παρέχει έναν από τους μοναδικούς φορητούς συμπυκνωτές οξυγόνου στην αγορά, ο οποίος κατασκευάζεται με στήλες ζεόλιθου που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και να αντικατασταθούν από τους πελάτες, εξοικονομώντας στους προμηθευτές οικιακού ιατρικού εξοπλισμού σημαντικό χρόνο και χρήμα όσον αφορά τις απαιτήσεις υποδομής.

Αντικατάσταση παραδοσιακών φίλτρων

  1. Ο πελάτης επικοινωνεί με τον προμηθευτή για να ζητήσει νέο φίλτρο
  2. Ο προμηθευτής αποστέλλει έναν ενοικιαζόμενο φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης μέχρι να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του φίλτρου
  3. Ο πελάτης αποστέλλει τον δικό του φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου στον προμηθευτή για αντικατάσταση του φίλτρου
  4. Ο προμηθευτής εκτελεί συντήρηση και αντικαθιστά τις στήλες ζεόλιθου
  5. Ο προμηθευτής αποστέλλει το φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου πίσω στον πελάτη
  6. Ο πελάτης αποστέλλει τον ενοικιαζόμενο φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου πίσω στον προμηθευτή

Αντικατάσταση φίλτρων Inogen

  1. Ο πελάτης επικοινωνεί με τον προμηθευτή για να ζητήσει νέο φίλτρο
  2. Ο προμηθευτής αποστέλλει τη στήλη ζεόλιθου στον πελάτη (μικρή συσκευασία)
  3. Ο πελάτης παραλαμβάνει τη στήλη ζεόλιθου και την αντικαθιστά μέσα σε λίγα λεπτά

Αφαίρεση στήλης ζεόλιθου

Inogen One G3

Inogen One G3

Inogen One G4

Inogen One G4

Inogen One G5

Inogen One G5

Η Inogen μειώνει τα γενικά έξοδα

Στην Inogen, στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε την αγορά φορητών συμπυκνωτών οξυγόνου, μειώνοντας παράλληλα το κόστος που σχετίζεται με τον χρόνο και τη δαπάνη.

Μειωμένο κόστος αποστολής

Περιορίζουμε τον αριθμό των παραδόσεων που απαιτούνται για την αντικατάσταση μιας στήλης ζεόλιθου, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλουμε φίλτρα σε μικρότερες συσκευασίες.

Λιγότερα αποθέματα

Χάρη στην παροχή αντικαταστάσιμων στηλών ζεόλιθου, οι πάροχοι οικιακού ιατρικού εξοπλισμού δεν χρειάζεται να βασίζονται σε ενοικιαζόμενους φορητούς συμπυκνωτές οξυγόνου, τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι πελάτες κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης

Επιτρέποντας στον πελάτη να αντικαθιστά εύκολα τις δικές του στήλες ζεόλιθου, εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης/αντικατάστασης.